Frikyrkjeleg konfirmantundervisning i Vest-Telemark

Vår pastor Alf Jul Jakobsen startar opp konfirmantundervisning med opplegget til TENTRO.
Fyrst blir det ei offentleg samling med informasjon for foreldre, konfirmantar og andre interessera. Den samlinga blir måndag 26. aug. kl. 19.00 på Betania Øyfjell.
Denne samlinga blir også kunngjort i Vest-Telemark blad, Varden og TA, og på menighetens Facebook-side.
Har du spørsmål, kontakt Alf Jul på mobil 472 85 456.

Velkomen!