Pastor i Betania Øyfjell

På vårt årsmøte 31. mars 2019 blei det valt ny pastor for Betania Øyfjell. Det er Alf Jul Jakobsen, som også er pastor for Elim i Høydalsmo.
Ved at Alf Jul er pastor for to menighetar, vil det bli litt samkøyring på nokre område, bl.a. sundagsmøta.
Vi i Øyfjell er veldig takksame for at vi no har pastor att, etter at vår kjære unge pastor Ole Dalen døde etter berre vel eit og eit halvt år ved roret.