Ny pastor i Betania Øyfjell

På vårt årsmøte 31. mars 2019 blei det valt ny pastor for Betania Øyfjell. Det er Alf Jul Jakobsen, som også er pastor for Elim i Høydalsmo og Eben Ezer i Lårdal.
Ved at Alf Jul er pastor for tre menighetar, vil det bli litt samkøyring på nokre område, bl.a. sundagsmøta. Vi har også valt inn to nye medlemar i leiargruppa i menigheten, og har så smått kome igang att med å planlegge framover.
Vi i Øyfjell er veldig takksame for at vi no har pastor att, etter at vår kjære unge pastor Ole Dalen døde ifjor etter berre vel eit og eit halvt år ved roret.